Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastahanesi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1905 yılında Balıklı Rum Vakfı arazisinde inşa edilen hastane, 1950 yılında yeni yolun Balıklı Rum Hastanesini ayırmasından dolayı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından kiralanmış ve Yedikule Verem Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1980 yılında hastane bünyesinde Göğüs Cerrahi Merkezinin kurulmasıyla Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahi Merkezine dönüşmüştür.

Ülkemize bugüne kadar hem göğüs hastalıkları hem göğüs cerrahisi alanında 300’ün üzerinde uzman hekim yetiştiren hastane aynı zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi için seçilen kurumlardan biridir. Mayıs ayının son cuması Yedikule günü olarak kutlanmakta, hastanede bilimsel ve sosyal faaliyetler düzenlenmektedir.

Yedikule Chest Dıseases And Chest Surgery Traınıng And Research Hospıtal

The hospital which was built in 1905 in the campus of Balıklı Greek Foundation, was rented by the Ministry of Health and Social Welfare in 1950 after the new road separated Balıklı Greek Hospital, and began to serve as Yedikule Tuberculosis Hospital. In 1980 the Chest Surgery Center was founded and it became Yedikule Chest Diseases Hospital and Chest Surgery Center.

The hospital, which has educated more than 300 specialists up till today in both chest diseases and thoracic surgery, is also one of the hospitals selected by the Ministry of Health for health tourism. The last friday of May is celebrated as Yedikule day and scientific and social events are organized in the hospital.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.