Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii

Kasaplar ve İskele Mescidi olarak da bilinen cami, 17.yüzyılın sonlarına denk gelen Sultan Dördüncü Mehmed  döneminde Kaptan-ı Derya ve Sadrazamlık görevlerinde bulunmuş Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kara Mustafa Paşa Osmanlı’nın büyük devlet adamlarından birisidir. II. Viyana Kuşatmasındaki başarısızlığından dolayı idam edilmiştir. 1780 yılında geniş çaplı bir onarım gören cami, orijinal planında fevkani bir yapıda olmasına karşın sonraki tamirlerde bu özelliği kaybolmuştur.

Merzifonlu Kara Mustafa Pasha Mosque

Known also as Kasaplar (Butchers) and İskele (Pier) Mosque, it was built by the Grand Vizier Merzifonlu Kara Mustafa Pasha who served as the Chief Admiral and Grand Vizier during the reign of Sultan Mehmed IV in the late 17th century. He was one of the great statesmen of the Ottoman State. He was executed due to his failure in the siege of Vienna. The mosque, which underwent a big repair in 1780, was high above the ground level in its original plan but lost its high structure in subsequent repairs.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.