Merkez Efendi Camii ve Türbesi

Merkez Efendi Camii ve Türbesi

Kanuni’nin kız kardeşi Şah Sultan tarafından 1552-1572 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 1837'de Sultan İkinci Mahmud tarafından yenilenmiştir. Cami-tevhidhâne dikdörtgen şeklinde (17 x 16 m.) kâgir duvarlı ve kırma çatılıdır. Moloz taş ve tuğlayla örülen, üstleri sıvalı duvarları kesme küfeki taşından gömme ayaklarla takviye edilmiş, kapı ve pencereler de aynı türden sövelerle çerçevelenmiştir. 
Cami karşısında türbe, çilehane, mezarlıklar, Abdülbaki Paşa Darülkurrası ve hamam bulunmaktadır. 1925 yılında tekkelerin kapatılmasından sonra cami-tevhidhâne pek çok benzerinde olduğu gibi cami olarak kullanılmak suretiyle varlığını sürdürmüş ve 1965 ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2010-2013 yıllarında yapılan onarımla günümüze ulaşmıştır. 

Merkez Efendi Mosque

It was built by the Architect Sinan between 1552 and 1572 upon the order of Şah Sultan, the sister of Sultan Süleyman the Magnificent.  It was renovated in 1837 by Sultan Mahmud II. The mosque-tevhidhâne is a rectangle (17 x 16 m.)building made of stones and bricks; the plastered walls were reinforced with recessed feet made of sandstones; the doors and the windows were framed by the same kind of jambs. The tomb, ordeal cell, graves, Abdülbaki Pasha Darülkurra and public bath are opposite the mosque. After the closure of the dervish lodges in 1925, the mosque-tevhidhâne existed by being used as a mosque only like many other similar complexes. It survived to the present day thanks to the repairs in 1965 and by Zeytinburnu Municipality in 2010-2013.