Kazlı Çeşme

Kazlı Çeşme

İstanbul’un fethi kuşatması esnasında askerler su sıkıntısı yaşadığında, Padişah, Sakabaşı’ya hitaben: “Bölgede uçan kazları takip edesiniz, çünkü kazlar suyun nerede olduğunu bilirler. İhtimaldir ki kondukları yerde su buluna ve kazların kondukları yeri kazasınız” der. Padişahın emrini uygulayan sakalar, kazların kondukları yeri kazıp suyu bulurlar ve buraya bir çeşme yaptırırlar. 1546 yılında ise Mehmed Bey isimli bir hayırsever, aynı yere üzerinde kaz motifinin olduğu bir çeşme yaptırır ve semt Kazlı Çeşme ismiyle anılır. Evliya Çelebi’nin “sözle anlatılması imkânsızdır, gören canlı sanır” diyerek hayranlığını belirttiği meşhur kaz figürünün orijinali 2002 yılında maalesefçalınmıştır.  2010 yılında Zeytinburnu Belediyesi’nin yaptığı restorasyonda kaz kabartmasının replikası yapılarak çeşme eski görüntüsüne kavuşturulmuştur. 

Kazli Çeşme (Fountain With Goose)

During the conquest of Istanbul when the soldiers suffered from water shortage, the Sultan said to the head of the water bearers, “You should follow the geese flying in the region because the geese know where water is. It is possible for you to find water where they land; dig the place where the geese land.” The water bearers obeyed the sultan's order, dug the place where the geese landed, found water and made a fountain there. A benefactor named Mehmed Bey built a fountain with a goose motif on in 1546 and the district started to be called Kazlı Çeşme. Unfortunately, the famous goose figure, which Evliya Çelebi described as “impossible to describe with words; anyone who sees it thinks it is alive” was stolen in 2002. In 2010, a replica of the goose was made during the restoration work by Zeytinburnu Municipality; thus, it looks like the original fountain now.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.