Hırvatistan Sisak Belediyesi

Belediyemiz ile Hırvatistan'ın Sisak Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi ve aynı Kanunun 74. maddesi uyarınca kardeş şehir ilişkisi kurulması.

Kararın Özeti

"05/11/2018 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 05/11/2018 tarih ve 58702 sayılı teklifi incelendi.

Belediyemiz ile Hırvatistan’ın Sisak Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (p) bendi ve aynı Kanunun 74.maddesi uyarınca kardeş şehir ilişkisi kurulması ve Zeytinburnu Belediyesi ile Hırvatistan Sisak Belediyesi arasında kardeş şehir protokolünün yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat AYDIN’a yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına sunulur "şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi, 5. toplantı yılı, 07/11/2018 tarihli kasım ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Döküman Galeri