Beştelsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi

160 Konut 55 İşyeri