Balıklı Rum Vakfı Hastanesi

Balıklı Rum Vakfı Hastanesi

Hastanenin tarihi 1793 yılına uzanmaktadır. 1925 yılına kadar Valukli Hastanesi ismini taşıyan yapı, o tarihten itibaren Balıklı Rum Hastanesi ismiyle anılmaktadır. Rum Ortodoks Cemaati tarafından yapılan hastane binası taştan, küçük kilisesi ise mermerdendir. Günümüzde 450 yataklı hastane ve 200 yataklı huzurevi bölümüyle, hasta ve sağlıklı yaşlılara bakılmaktadır. Din ve ırk ayrımı gözetilmeden hasta kabul edilmekte olup 650 yatağın 585’i parasız tedavi görebileceklere ayrılmıştır. Hastanenin ruh ve sinir hastalıkları servisi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden sonra İstanbul’daki en büyük ikinci servistir.

Balikli Rum (Greek) Foundation Hospital

The hospital dates back to 1793. Until 1925, the building was called Valukli Hospital; it was changed to Balıklı Rum (Greek) Hospital after that. The hospital building,which was built by the Greek Orthodox Congregation, is made of stone; its small church is made of marble. Nowadays, patients and healthy elderly people are looked after in the hospital with 450 beds and the nursing home with 200 beds. Patients are treated without any religious and racial discrimination; 585 of the 650 beds are allocated to those who want to receive free treatment. The hospital's mental and neurological service is the second largest in Istanbul after Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.