Balıklı Rum Kilisesi ve Ayazması

Balıklı Rum Kilisesi ve Ayazması

Orjinal adı Zoodokhos Peges yani "hayat bağışlayan kaynak" olan ve Hz.Meryem'e ithaf edilen bu ayazma ve kiliseyi I.Leon’un Bizans imparatoru olmadan önce 457-474 yılları arasında, yaşadığı bir olaydan dolayı yaptırdığı bilinmektedir. Ayazmalar, şifa verdiğine inanılan ve kutsal sayılan su kaynaklarıdır. İmparator Leon, ayazmanın hemen yanına Panagia adıyla bir kilise yaptırmış ve şehrin dışında yer alan bölge Bizans imparatorlarının ve eşlerinin uğradığı bir sağlık merkezi olmasının yanı sıra halk tarafından da mesire yeri olarak kullanılmıştır. 18. yüzyıldan sonra havuzundaki balıklardan dolayı Müslümanlar burayı “Balıklı Ayazma” olarak isimlendirmiş ve günümüze dek bu adla anılmıştır. Kilisenin giriş kapısının üstünde güreş eden iki horoz figürü, 1835 İstanbul depreminde zarar gören yapının yeniden inşası sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığı çözmek için yapılan horoz dövüşünde Rum cemaatin horozunun Ermeni cemaatinin horozuna galip gelmesini simgelemektedir. Kilisenin avlu kısmında 1841’den itibaren İstanbul’da vefat eden patriklerin kabirleri yer almaktadır. 

Balikli Greek Church, Holy Spring And Cemetery

The monastery and church’s original name is Zoodokhos Peges, that is “the spring that gives life” and they were dedicated to Mary. It is known that they were built by I.Leon between 457 and 474 before he became the Byzantine emperor, because of an event he experienced. Ayazmas are water springs that are believed to be curative and holy. The Emperor Leon built a church called Panagia next to the holy spring and this region outside the city was used as a picnic area by the public in addition to being a health center visited by the Byzantine emperors and their wives. After the 18th century, Muslims named it “Balıklı Ayazma”(Holy Spring with Fish) because of the fish in its pool; it has been called like that since then. The figure of two cocks wrestling on the entrance gate of the church symbolizes the cock of the Greek congregation beating the cock of the Armenian congregation in the cockfighting organized in order to settle the disagreement that occurred over the repair of the building that was harmed during the 1835 Istanbul earthquake. In the courtyard of the church there are the graves of patriarchs who died in Istanbul from 1841 onwards.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.