Abdülbaki Paşa Darülkurrası

Abdülbaki Paşa Darülkurrası

Sultan Birinci Ahmed döneminde defterdarlık yapmış olan Abdülbaki Paşa tarafından yaptırılan bu bina, klasik Osmanlı üslubunu yansıtmaktadır. Kare planlı, kubbelidir, kesme küfeki taşıyla yapılmıştır. Abdülbaki Paşa, bu yapıyı Sultanahmed Camii’nin de mimarı olan Sedefkar Mehmed Ağa’ya kendisine türbe olarak yaptırmış, ancak Merkez Efendi’nin türbesinden daha büyük ve heybetli olduğunu görünce hâyâ edip Darülkurra (Kur’an-ı Kerim eğitimi yapılan yer) olarak düzenlettirmiş ve kabrini bahçesine hazırlatmıştır. Bir dönem sıbyan mektebi, ardından depo, 1970’li yıllarda çocuk kütüphanesi olarak kullanılan yapı, günümüzde Zeytinburnu Belediyesi tarafından Nağmedâr adıyla, küçük müzik gruplarının konser verdiği bir kültür mekânı olarak kullanılmaktadır.

Abdülbaki Pasha Darülkurrasi

This building which was built by Abdülbaki Pasha, the treasurer during the reign of Sultan Ahmed I. The square-planned, domed structure reflecting the classical Ottoman style was made of cut sandstones. Abdülbaki Pasha actually had this structure built as a tomb for himself, but when he saw that his tomb was bigger and more majestic than Merkez Efendi's tomb, he felt ashamed and arranged the building as a darülkurra (Qur’an school); he arranged a place for his grave in its courtyard. The building was used as an infant school, then a depot, and then a children's library in the 1970s and is used today by Zeytinburnu Municipality as a culture center named Nağmedâr (music house) for it hosts small musical groups.

 Detaylı bilgi için tıklayınız.