Projenin Tanıtımı

Amaç: Projenin görünürlüğünün ve projeye katılımın artırılması; STK ve belediyelerin konu ve proje hakkında farkındalıklarının artırılması

1. Başlangıç toplantısı: Projenin tanıtımını yapmak ve mümkün olduğunca çok kişi ve kurumun proje faaliyetlerinden haberdar olmasını sağlamak amacıyla 26 Ağustos 2008’de proje başlangıç toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Beringen Belediye Başkan yardımcısı Selahattin Koçak, Merkezi Finans ve İhale Birimi Hibe Yöneticisi Gazali Çiçek, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölgesel Kalkınma ve Sınır İşbirliği Yöneticisi Füsun Çiçekoğlu ve proje ortağı kurumların yetkililerinin yanı sıra yerel kamu kurumları ve STK temsilcileri ile göç konusunda çalışan uluslar arası kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı. 2. Proje broşürü: 2000 adet broşür bastırılarak yurtiçi ve yurtdışında ilgili kurum ve kişilere dağıtılmıştır. 3. Web sayfası: Projenin başlangıcından itibaren yapılan çalışmaları, hedefleri ve çıktıları içeren web sayfası hazırlanmıştır. 4. Kapanış konferansı: Projenin çıktı ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak ve edinilen tecrübelerden daha çok kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla bir kapanış konferansı düzenlenecektir.