Proje el kitabının yayınlanması

Amaç: Projeye katılmayan belediye, STK ve diğer kurum ve kişilerin konu hakkında bilgilendirilmesi ve çarpan etkisi oluşturmak Tanım: Kitapçık proje boyunca üretilen bütün bilgileri (eğitim materyalleri, çalışma gezisi raporları, tematik toplantı raporları, proje özeti ve çıktıları) içerecektir. 1500 adet proje kitapçığı basılarak İstanbul ilçe ve belde belediyelerine, MMMB ve TBB üye belediyelerine, üniversitelere ve ilgili STKlara dağıtılacaktır.