Nijer Cumhuriyeti Keita Belediyesi

Nijer Cumhuriyeti Keita Belediyesi Karar No: 2015/61 Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Karar Tarih:03/06/2015 Evrak No: 39098 Konu: Kardeş Şehir Geliş Tarihi:20/05/2015

Kararın Özeti:

Belediyemiz ile Nijer Cumhuriyeti Keita Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi ve aynı Kanunun 74. maddesi uyarınca kardeş şehir ilişkisi kurulması. RAPOR VE KARAR: "01/06/2015 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/05/2015 tarih ve 39098 sayılı teklifi incelendi. Belediyemiz ile Nijer Cumhuriyeti Keita Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi ve aynı Kanunun 74. maddesi uyarınca kardeş şehir ilişkisi kurulması ve Zeytinburnu Belediyesi ile Keita Belediyesi arasında kardeş şehir protokolünün yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat AYDIN'a yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasvibine sunulur." şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7. seçim dönemi, 2. toplantı yılı, 03/06/2015 tarihli Haziran ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır. Cemal MERDAN Meclis 1. Başkan Vekili Emin YÜCE Divan Katibi Mehmet Şirin ÇELİK Divan Katibi GÖRÜLDÜ 08/06/2015 Murat AYDIN Belediye Başkanı