Müdürlükler

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Adı Soyadı Bilal ŞİMŞEK
Telefon 0212-413 11 11
Santral 1196
Faks
Adres
E-Posta bsimsek@zeytinburnu.bel.tr

Bilal ŞİMŞEK Özgeçmiş

1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Zeytinburnu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde göreve başladı. Bir yıl sonra Özel Kalem Müdürü oldu ve 2019 yılına kadar bu görevde kaldı. Hâlen Zeytinburnu Belediyesi’nde Sağlık İşleri Müdürü’dür. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün Görevleri

Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde belediyeye ait tüm mediko-sosyal hizmetlerin aksamadan gerçekleşmesini sağlanması, Belediye çalışanlarına, iş yeri hekimliği hizmeti sunulması, Acil Müdahale gerektirmeyen yaşlı, yatalak, kanser, diyaliz vb. nitelikte hastalar için hasta nakil hizmeti sunulması, AKDEM bünyesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 5-16 yaş arasında çocuklarımıza danışman, önleyici hekimlik, muayene, çekim, dolgu, kanal tedavisi, röntgen vb. diş sağlığı hizmetlerin verilmesi, Kurum ve müdürlükler ile toplum sağlığını korumaya yönelik konularda koordineli olarak çalışmalar gerçekleştirmek, Gıda Hijyeni ve Zoonoz Hastalıkları (Kuduz, Ekinokok, Kist Hidadit) savaşmak, gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak, aldırmak. Gıda alanında hizmet veren işletmelerin denetimini yapmak. İş yeri ve gıda hijyeni konusunda eğitim çalışmaları yapmak. Salgınlara yol açabilecek her türlü etobur, kemirici ve haşerelerle insanların beden ve ruh sağlığını gözetecek yöntemlerle mücadele etmek. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında talepleri halinde gerekli ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirmek, Salgınların görülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak. Hayvan barındırma ve tedavi merkezleri açmak buralarda barındırılan hayvanların sağlıklarını korumaya ve üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak. Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların tanıtmak, koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla afiş, broşür bastırmak, yazılı ve görüntülü basın-yayın organları yoluyla eğitim çalışması yapmak.