Kazakistan Cambıl Belediyesi

21/10/1994 Sayı: 53/94-41 Olağan. Birlegim : 3 BELEDİYE MECLÎS KARARI MEVZU Kardeş Belediye hakkında.

RAPOR ve KARAR "13/10/1994 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen 3110.1994 gün ve S/221 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü teklifi incelendi ; Belediyemiz ile Kazakistan Cumhuriyeti Cambıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında sosyal-kültürel-ekonosnik v.s. konularda karşılıklı olarak yardımlaşma ve dayanışma nedeniyle Kardeş Belediye olunması komisyonumuzca uygun görülmüştür* Yüce Meclisin tasvibine sunulur" şeklinde hazırlanan Hukuk Kornisyon raporu" Zeyinburnu Belediye Meclisinin 21/10/1994 tarihli Ekim Olağan toplantısının 3. birleğiminde okunarak yapılan müzakereler sonucu raporun komisyondan geldiği sekliyle KABULÜ oybirliği ile kararlaştinlmıştır.

Döküman Galeri