Kastamonu Devrekani Belediyesi

MECLİS KARARI Karar No: 2002/10 İlgili Müdürlük: YAZI ISL. VE KARARLAR Karar Tarihi: 14-02-02

Kararın Özü:

Belediyemiz ile Devrekani Belediyesi arasında kar¬deş belediye olunması. RAPOR VE KARAR: "11.02.2002 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğünün 08.02.2002 tarih ve'S/106 sayılı teklifi incelendi. Belediyemiz ile Devrekani Belediyesi arasında sosyal, kültürel, ekonomik vb. konularda karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma yapılması ve kardeş belediye olunması komisyonumuzca uygun 'görülmüştür. Yüce Meclisin tasvibine sunulur." Şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 14.02.2002 tarihli Şubat Olağan toplantı sının 4.birleşiminde okundu. Yapılan müzakereler sonucu raporun komisyondan geldiği şekli ile KABULÜ oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Döküman Galeri