İsveç Stockholm Belediyesi

Meclis Kararı Karar No : 2007/71 Dairesi :Yazı İşleri Müdürlüğü Karar tarihi :04/07/2007 Konusu :Kardeş Belediyeler Evrak No :1272 Geliş Tarihi :27/06/2007 Kararın Özeti: Belediyemizin TUSENET projesi pilot belediyeleri arasında yer alması ve İsveç'in Stockholm Belediyesi üe kardeş şehir olunması.

RAPOR VE KARAR:

"02/07/2007 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/06/2007 tarih ve 1272 sayılı teklifi 03/07/2007 tarihinde incelendi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) fıkrası ve 74.maddesi uyarınca Belediyemizin Türkiye Belediyeler Birliği ile îsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği işbirliğinde yürütülen "Belediye Ortaklık Ağları" (TUSENET) projesi pilot belediyeleri arasında yer alması ve İsveç'in Stockholm Belediyesi ile kardeş şehir olunması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasvibine sunulur" şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 5.Seçim Dönemi, 4.Toplantı Yılı, Temmuz ayı toplantılarının 04/07/2007 tarihli 2.birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Döküman Galeri