Göçle Gelenlerin Entegrasyonu Projesi

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde; Türkiye’nin AB müktesebatını uygulama konusundaki kapasitesini arttırmak ve üyelik sürecinde iki toplum arasında diyalogu geliştirmeyi amaçlayan ‘Göçle Gelen Ailelerin Şehir Hayatına Adaptasyonu İçin Belediyeler Arası Diyalog Projesi’nde sona gelindi…

Zeytinburnu Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen projede; katılımcılara diğer ülkelerdeki yerel yönetim sistemlerini inceleme ve göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili uygulamaları görmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ‘Tematik Toplantıların’ İstanbul ayağı Dedeman Oteli’nde yapıldı.

Toplantıya; Zeytinburnu Kaymakamı Mustafa Dündar, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Emniyet Müdürü Sezgin Özdem, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Arısoy, Zafer Alsaç, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Kreuzberg Belediyesi 1. Başkan Yardımcısı Kunt Wildner Spindler, Beringen Belediyesi Uyum Sağlama Encümeni Waurice Webers, Kreuzberg Eski Belediye Başkanı Cornelia Reinauer ve çok sayıda davetli katıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, toplantının açılış konuşmasında, İstanbul’da gerçekleştirilen bu organizasyonun edilen tecrübelerin paylaşımına imkan sağlayacağını belirterek, “İstanbul’un nüfusu son 30 yılda 2 milyondan 15 milyona çıkmıştır. Bu yüzden İstanbul gibi göç konusuna yabancı olmayan bir şehrin yöneticisi olarak ciddi deneyimlerimiz var” dedi.

İnsanların yaşam kalitelerini arttırmak ve onlara daha iyi hizmet etmenin bu projenin esas amacı olması gerektiğini dile getiren Başkan Aydın, “Bu konuda başarılı sonuçların ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu projede emeği geçenlere ve toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ise projede güzel deneyimler yaşandığını kaydederek, “Tarihte hemen her toplum göçe maruz kalmıştır. Göç olayında yaşanan sıkıntıların ortak paydasının ulusal veya yöresel olmasının bir önemi yoktur. Bağcılar’da Zeytinburnu gibi göç olayına üst düzeyde maruz kalan bir ilçedir. Bu projeye öncülük eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaşanan süreçte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Kreuzberg Belediyesi 1. Başkan Yardımcısı Kunt Wildner Spindler de 200 yıllık göç deneyimlerine rağmen çözemedikleri birçok sorunları olduklarını söyledi. Spindler, “Nüfusumuzun yüzde 30’u göçmenlerden oluşmaktadır. Bunların büyük kısmı, sayıları 300 bini bulan Türklerden oluşmaktadır. Göçle gelenlerin getirdiği sorunları çözecek bir planımız yoktu. Zenginliklerimizi nasıl paylaşacağımızı bilmiyorduk. Proje, sorunların çözümü açısından bize yararlı oldu” dedi.

Beringen’in de önemli dış göç aldığını anlatan Beringen Belediyesi Uyum Sağlama Encümeni Waurice Webers, göçle gelenlerin oluşturduğu güvenlik, eğitim, adaptasyon gibi meselelerin STK’ların da önemli katkılarıyla kişisel seviyeye indirilerek çözülmesi gerektiğini kaydetti.

 

Bir dönem Kreuzberg’de belediye başkanlığı yaptıktan Türkiye’ye yerleşen Cornelia Reinauer, projenin farklı kültürlerin uyum içinde nasıl bir arada yaşabileceği konusunda önemli bir deneyim kazandıracağını söyledi. Reinauer şöyle konuştu; “Federal hükümet sorunları görmezlikten gelmeyerek, yapıcı bir tutumla üzerine gitmeli ve kültürel politikalar üretilmeli. Sosyal çeşitliliğe saygı duyulan toleransa ihtiyacımız var. Şehirde yaşayan gruplar arasında büyük boşluklar, kopukluklar var. İşte, bunların ortadan kaldırılması lazım. Her kesime eşit hizmet götürülmeli. Farklı deneyimlerin yaşandığı bu toplantıların faydalı olacağına yürekten inanıyorum”.

Yerel Kalkınma ve AB Merkezi’nden Sabriye Yazıcı’nın ‘Göçle Gelen Ailelerin Şehir Hayatına Adaptasyonu İçin Belediyeler Arası Diyalog Projesi’ hakkında verdiği bilgilerin ardından Dr. Altay Manço ‘Proje boyunca neler öğrendik’ başlıklı konuşmasında süreç içinde yapılan çalışmaları ve gelinen noktayı anlattı.

Toplantının öğleden sonraki bölümde ise Dr. Cengiz Aktar, ‘AB sürecinin Türk yerel yönetimlere etkisi’, Prof Dr. Ahmet İçduygu ‘Türkiye’de göç, göç yönetimi ve AB’, Prof Dr. Sedat Murat Türkiye’deki yerel yönetimlerin göç konusundaki çalışmaları’ ve Helsinki Yurttaşlar Derneği’nden Veysel Eşsiz ile İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı’ndan Hilda Bosnalı ‘Türkiye’de STK’ların göç konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar’ konulu birer konuşma yaptı.