Genel Duyurular

Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 2980 Ada 45 Parsele ait olarak "Konut+Ticaret Alanına" alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği

                                                                                                     DUYURU

    Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi,  2980 Ada 45 Parsele ait olarak "Konut+Ticaret Alanına" alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği; Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile 25.09.2020 tarihinde onanmıştır. “UİP- 34468816” Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

  UİP-34468816 Plan İşlem numaralı plan değişikliği, 18/01/2021-18/02/2021 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

 

Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, 2980 Ada 45 Parsele ait olarak "Konut+Ticaret Alanına" alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişikliği