Genel Duyurular

Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi (Maltepe) Mahallesi, 3007 Ada 2 Parsel "Merkezi İş Alanı"na ve “Park Alanı"na alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

DUYURU

 

    Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi (Maltepe) Mahallesi, 3007 Ada 2 Parsele İlişkin 20.12.2017 tt'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda "Konaklama+Otel" fonksiyonunun iptal edilerek TAKS=0.50, KAKS=2.00 yapılanma koşulu "Merkezi İş Alanı"na, "Özel Açık Otopark Alanı" fonksiyonunun iptal edilerek "Park Alanı"na alınmasına ilişkin UİP:7746,70 Plan İşlem Numaralı 08.11.2019 t.t.li 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde ilgililerince itiraz edilmiş olup, itiraz sonucu oluşan UİP:7746,86 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 05.02.2020 tarih ve 2020/13 sayılı İlçe Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunarak, 14.01.2021 tarih 26 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli plan değişikliği paftaları ile açıklama raporu 20.01.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

   20/01/2021 t.t'li "UİP:7746,86" Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir. UİP-7746,86 Plan İşlem numaralı plan değişikliği, 05/04/2021-05/05/2021 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 

Duyurulur.

 

 

 

 

 

Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi (Maltepe) Mahallesi, 3007 Ada 2 Parsel "Merkezi İş Alanı"na ve “Park Alanı"na alınmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği