Genel Duyurular

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Bilgilendirme İlanı

İLAN

 

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1508 ada 85, 86, 87, 88, 115, 146, 147, 149, 151 ve 153 parseller, 1509 ada 2, 3, 7, 154 parseller, 1512 ada 82 parsel, 2167 ada 29,32, 34, 35, 128, 130, 132, 134, 136 parseller, 2653 ada 94, 95, 150, 155, 159 parseller ile 3301 ada 18, 24, 100, 101, 122 ve 137 parselleri kapsayan riskli alana ilişkin olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde hükümlerince hazırlanan imar uygulaması Bakanlık Makamının 24/09/2021 tarihli ve 1809223 sayılı Oluru ile onaylanmıştır.

Söz konusu imar uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince 30/09/2021 tarihinde bir ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda ve web sitesinde askıya çıkarılmış olup; askı paftalarına ulaşmak için tıklayınız.