Genel Duyurular

2109 ADA 289 PARSEL SAYILI METRUK YAPI HAKKINDA DUYURU

     Zeytinburnu ilçesi, Veliefendi  Mahallesi ,  Çırpıcı Yolu E Sokak , 2109 Ada, 289 Parsel,  No:6  kapı  sayılı yerde kain taşınmaz hakkında 3194 sayılı imar Kanununun 39. maddesi kapsamında ''Yıkılacak Derece Tehlikeli Yapı'' hükmü doğrultusunda Belediyemizce Mail-i inhidam raporu tanzim edilmiştir.

      Bahse konu rapora istinaden Veliefendi  Mahallesi,  Çırpıcı Yolu E  Sokak 2109 Ada 289 parsel No:6  kapı sayılı yerde taşınmazda tespit edilen söz konusu olumsuzluğun yapıların yıkımının gerçekleştirilmesi suretiyle izalesi gerekmektedir.

      3194 sayılı imar kanunun 39. Maddesi gereği tebligat yerine geçerli olmak üzere 30 gün süreyle belediyemiz internet sayfasından yayımlanmıştır.