Filistin Beyt Hanun Belediyesi

KARAR NO 2006/65 DAİRESİ:Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR TARİHİ 06-09-2006 KONUSU: Kardeş Belediye hk. EVRAK NO 1291 GELİŞ TARİHİ 04-09-2006

KARARIN ÖZETİ

"Belediyemiz ile Filistin'in Beyt Hanun Belediyesi arasında kardeş belediye olunması. RAPOR ve KARAR "04/09/2006 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 04/09/2006 tarih ve 1291 sayılı teklifi incelendi.Belediyemiz ile Filistin'in Beyt Hanun Belediyesi arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri konularda karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma yapılması amacıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (p) fıkrası ve 74. maddesi uyarınca kardeş belediye olunması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin tasvibine sunulur" şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 06/09/2006 tarihli Eylül ayı toplantısının 2.birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ oy birliği île kararlaştırılmıştır.

Döküman Galeri