Denizli Acıpayam Belediyesi

MECLİS KARARI Karar No 52/96-47 İlgili Müdürlük YAZI ISL. VE KARARLAR MD. Karar Tarihi 25-10-96 Kararin Özü Kardeş Belediye hakkında.

TEKLİF VE KARAR:

"Acıpayam Belediye Başkanlığı 'nın 09.08.1996 tarih ve 26-181/374 sayılı yazılarında; ilçemiz ile sosyal,kültürel, ekonomik v.b. konularda karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma nedeniyle kardeş belediye olunması teklif edilmekte olup, konuyla ilgili karar alınması hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini onayınıza arz ederim".Şeklindeki Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 30.09.1996 gün ve G-10808 sayılı teklifi Zeytinburnu Belediye Meclisinin 25.10.1996 Ekim-Olağan toplantısının 6.birleşiminde okundu. Belediye Başkanı Dr.Adil EMECAN tarafından verilen teklif-karar şeklindeki müzakeresine dair olan Öneri kabul edildiğinden yapılan müzakere sonunda Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün teklifinin oy birliği ile KABULÜ kararlaştırılmıştır.

Döküman Galeri