Çalışma Ziyaretleri

Faaliyet 3: Çalışma Gezisi Amaç: Göçmenlerle ilgili bütün alanlarda gözlem ve incelemelerde bulunmak Cinsiyet eşitliğini teşvik eden deneyimler, faaliyetler ve projelerle ilgili doküman ve bilgilerin toplanması ve dağıtılması Katılımcılara diğer ülkelerdeki yönetim sistemleri ve göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili idari sistemleri gezme ve inceleme imkanı sunmak AB ve Türk belediyeleri ve STKları arasında güçlü bir işbirliği kurmak ve karşılıklı anlayışı geliştirmek Hedef Grup: Yerel yönetim ve STK yöneticileri

Süre: 1 Hafta Tanım: Friedrichshain Kreuzberg ve Beringen Belediyelerine çalışma ziyareti düzenlenerek bu belediyelere bağlı entegrasyon birimleri ve yerel STK’larda incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bu geziler sırasında entegrasyon departmanlarında ne tür faaliyetler yürütüldüğüne dair detaylı bilgi alınmış ve gözlemlerde bulunulmuştur. 1. Ziyaretler: Almanya’daki Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi ile Belçika’daki Beringen Belediyesi ziyaret edilmiştir. Bu gezi her bir belediyede iki gün olmak üzere dört gün olarak düzenlenmiştir. Gezilen departmanlarda yürütülen projeler, çalışmalar, bu bölümlerin misyonları ve çalışma yöntemleri incelenmiş ve gözlemlenmiştir. Belçika ve Almanya’nın yerel STKları da toplantılara davet edilerek göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili tecrübelerini paylaşmaları sağlanmıştır. 2. Atölye çalışmaları: Atölye çalışması gezinin beşinci gününde Belçika’da IRFAM’da gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Türkiye’de kurulacak Entegrasyon Merkezine örnek oluşturabilecek Belçika’daki yapı ve kurumlar hakkında detaylı bilgi alınmış; Türk, Alman ve Belçika belediyeleri arasında daha uzun süreli bir işbirliğinin geliştirilmesi için görüşmeler yapılmıştır.