Bosna Hersek Srebrenitza Belediyesi

MECLİS KARARI KARAR NO :2008/18 DAİRESİ :Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR TARİHİ :08-02-2008 KONUSU : Kardeş Belediye hk. EVRAK NO :207 GELİŞ TARİHİ :30-01-2008

 

KARARIN ÖZETİ :

Bosna Hersek'in Srebrenitza Belediyesi ile kardeş şehir olunması.

RAPOR VE KARAR :

"04/02/2008 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/01/2008 tarih ve 207 sayılı teklifi incelendi. Tarihi mirasın korunması ve restorasyon çalışmalarının organize edilmesi,kültürel dialoğun geliştirilmesi,kentsel planlama alanında karşılıklı çalışmalar yapmak üzere Bosna Hersek'in Srebrenitza Belediyesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin(p) fıkrası ve 74.maddesi uyarınca kardeş şehir olunması komisyonumuzca uygun görülmüştür.Meclisin tasvibine sunulur"şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 5.Seçim Dönemi, 5.Toplantı Yılı, 08/02/2008 tarihli Şubat ayı toplantısının 3.birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu.Raporun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Döküman Galeri