Azerbaycan Kuala Belediyesi

MECLİS KARARI Karar No: 2003/42 İlgili Müdürlük YAZI ISL. VE KARARLAR MD Karar Tarihi: 14-10-03

Kararin Özü:

Belediyemiz ile Azerbaycan'ın Qala Belediyesi arasında kardeş belediye olunması. RAPOR VE KARAR : "06.10.2003 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 12.09.2003 tarih ve 95 sayılı teklifi incelendi. Belediyemiz ile Azerbaycan'ın Qala Belediyesi arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri konularda karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma yapılması ve kardeş belediye olunması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yüce Meclisin tasvibine sunulur." Şeklinde hazırlanan Hukuk Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 14,10.2003 tarihli Ekim Olağan toplantısının 2.birleşiminde okundu. Yapılan müzakereler sonucu rapoiun komisyondan geldiği şekliyle KABULÜ oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Döküman Galeri