Arnavutluk İşkodra Belediyesi

MECLİS KARARI Karar No: 2002/18 İlgili Müdürlük: YAZI ISL. VE KARARLAR MD Karar Tarihi: 14-02-02

Kararin Öz:

Belediyemiz ile Arnavutluk'un îşkodra Belediyesi arasında kardeş belediye olunması. TEKLİF VE KARAR: "İLGÎ: Kaymakamlık Makamının 07.02.2002 tarih ve Mah.td.13(2002) sayı 11 yazısı. Belediyemiz ile Arnavutluk'un Işkodra Belediyesi arasında sosyal, kültürel, ekonomik vb. konularda karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma yapılması ve kardeş belediye olunması talebinin Meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini onayınıza arzederim." Seklinde hazırlanan Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğünün 14.02.2002 tarih ve S/114 sayılı teklifi, Zeytinburnu Belediye Meclisinin 14.02.2002 tarihli Şubat Olağan toplantısının 4.birleşiminde okundu. Meclis Üyesi Fahri BİÇER tarafından verilen teklif karar şeklindeki müzakeresine dair olan Öneri kabul edildiğinden yapılan müzakereler sonunda Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü teklifi oybirliği ile KABULÜ kararlaştırılmıstır .

Döküman Galeri