Darkhan (Moğolistan) Belediyesi

Belediyemiz ile Darkhan (Moğolistan) Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi ve aynı kanunun 74. maddesi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması ve Zeytinburnu Belediyesi ile Darkhan (Moğolistan) Belediyesi arasında kardeş kent protokolünün yapılması halinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY'a yetki verilmesi.

RAPOR VE KARAR:

"07/12/2020 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/12/2020 tarih ve 50508 sayılı teklifi incelendi. Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 24.11.2020 tarihli ve 2020/128 sayılı yazısında Moğolistan'ın endüstri alanındaki ikinci büyük kenti olan Darkhan'ın deri üretimi alanında önemli bir konumda olduğundan bahisle, Türkiye'de hayvan derisi üretimi yapan bir kentle kardeş şehir olmak istediklerinin Moğolistan Yerel Yönetimler Birliği tarafından gönderilen yazı ile Birliklerinden talep edildiği ifade edilmiş, talebin, TDBB Yürütme Kurulu'nun 18.11.2020 tarihli toplantısında görüşülerek Darkhan (Moğolistan) Belediyesi ile Türkiye'de dericilik sektörü konusunda önemli bir yere sahip olan Zeytinburnu Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının uygun olacağının değerlendirildiği bildirilmiştir. Söz konusu talep doğrultusunda Belediyemiz ile Darkhan (Moğolistan) Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi ve aynı kanunun 74. maddesi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması ve Zeytinburnu Belediyesi ile Darkhan (Moğolistan) Belediyesi arasında kardeş kent protokolünün yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY'a yetki verilmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisin onayına sunulur. " şeklinde hazırlanan Hukuk-Kültür Turizm ve Çevre Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 2. toplantı yılı, 09/12/2020 tarihli aralık ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyonlardan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.