Mardin Dargeçit Belediyesi

MECLİS KARARI Karar No: 2020/75 Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Karar Tarih:04/11/2020 Evrak No: 45382

Konu: Kardeş Şehir.

Özet: Belediyemiz ile Mardin Dargeçit Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması.

RAPOR VE KARAR: "02/11/2020 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/10/2020 tarih ve 45382 sayılı teklifi incelendi. Mardin İli Dargeçit Belediyesinin 20/10/2020 tarih ve 65 sayılı meclis kararı ile Belediyemiz ile Dargeçit Belediyesi arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması uygun görülmüştür. Belediyemiz ile Mardin Dargeçit Belediyesi arasında, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması, kamu duyarlılığının artırılması konularında belediyelerin imkanları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği ile hizmet üretilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması ve kardeş kent protokolünün yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY'a yetki verilmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisin onayına sunulur." şeklinde hazırlanan Hukuk-Kültür Turizm ve ÇevreBağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 2. toplantı yılı, 04/11/2020 tarihli kasım ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyonlardan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.