Genel Duyurular

Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı

 MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 4.toplantı yılında yapacağı ekim ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02/10/2017 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz Salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 


1- 2018 yılı performans programı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 51691 sayılı teklifi.

2- 2018 yılı analitik bütçe tasarısı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 51666 sayılı teklifi.

3-Merkezefendi Mahallesi 502 pafta 3230 ada 19 parselin Dini Tesis (Cami) Alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 51670 sayılı teklifi.

4-Merkezefendi Mahallesi 2965 ada 30 parsel sayılı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz ile bitişiğindeki tescilsiz kadastral yol (veya imar yolu) üzerinde işaretli A alanının 1,00TL iz bedelle ve 25 yıllığına TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 51673 sayılı teklifi.

5- Cihan  Spor Kulübü sporcularından Melisa ATEŞ ve Zafer Erdem DELEN'in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün teklifi.

 RAPORLAR:

1- Genel Plan notlarına ilave plan notu (Çatı piyeslerinde teras yapılmayacaktır) hakkında İmar Komisyon Raporu.