Batman Kozluk Belediyesi

MECLİS KARARI Karar No: 2020/74 Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Karar Tarih:04/11/2020 Evrak No: 45381

Konu: Kardeş Şehir.

Özet: Belediyemiz ile Batman Kozluk Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması.

RAPOR VE KARAR: "02/11/2020 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 27/10/2020 tarih ve 45381 sayılı teklifi incelendi. Belediyemiz ile Batman Kozluk Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlar ile belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda, belediyelerin imkanları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde karşılıklı işbirliği yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması ve Belediyemiz ile Batman Kozluk Belediyesi arasında kardeş kent protokolünün yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY'a yetki verilmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Meclisin onayına sunulur." şeklinde hazırlanan Hukuk-Kültür Turizm ve Çevre-Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Hizmetler Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 2. toplantı yılı, 04/11/2020 tarihli kasım ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyonlardan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.