Aksaray Sultanhanı Belediyesi

MECLİS KARARI Karar No: 2021/60 Dairesi: Yazı İşleri Müdürlüğü Karar Tarih:08/09/2021 Evrak No: 34326

Konu: Kardeş Şehir.

Özet: Belediyemiz ile Aksaray Sultanhanı Belediyesi arasında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması.

RAPOR VE KARAR:
"06/09/2021 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza havale edilen Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/08/2021 tarih ve 34326 sayılı teklifi incelendi.
Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 20/08/2021 tarihli ve 107 sayılı yazısında; 2017 yılında Aksaray'ın ilçesi olan Sultanhanı'nda halı restorasyonu, tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarının hızla geliştiği ve ilerleyen yıllarda ilçe nüfusunun giderek artacağı ifade edilerek, konut, alt yapı, atık yönetimi gibi konularda işbirliği yapabilmek amacıyla Zeytinburnu Belediyesi ile Sultanhanı Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulmasının yararlı olacağı bildirilmiştir. Bu nedenle; Zeytinburnu Belediyesi ile Aksaray İli Sultanhanı Belediyesi arasında 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş kent ilişkisi kurulması ve Belediyemiz ile Sultanhanı Belediyesi arasında kardeş kent protokolünün yapılması halinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesinin (g) bendi uyarınca Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY'a yetki verilmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür.Meclisin onayına sunulur."şeklinde hazırlanan Hukuk- Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 3. toplantı yılı, 08/09/2021 tarihli eylül ayı toplantısının 2. birleşiminde okundu. Yapılan görüşmeler sonucu rapor işaretle oylama ile oya sunuldu. Raporun komisyonlardan geldiği şekliyle KABULÜ toplantıya katılanların oy birliği ile kararlaştırılmıştır.