Zeytinburnu Yerel Gündem 21

Dünya’da ve Türkiye’de gelişen olayları yakından takip eden Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, Haziran 1992`de Rio de Janerio’ da yapılan ve “Yeryüzü Zirvesi” olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansında alınan kararlarıda incelemiştir. Bu konferansta kabul edilen eylem planını ile BM tüm üye ülkelerden Yerel Gündem 21 çalışmalarını başlatmalarını istemektedir. 

1996 yılında İstanbul’da yapılan Habitat 2 Zirvesinin de etkisi ile 1997 yılında TC Hükümeti Yerel Gündem 21 çalışmalarına katılma kararı almıştır. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, belediye meclisinin 22.10.2004 günlü oturumunda karar alarak Yerel Gündem 21 çalışmaları fiilen başlatmıştır. 21 nci yüzyılın gündemini oluşturmayı da hedefleyen çalışmaları yürütebilmek için belediye başkanı tarafından yerel gündem 21 genel sekreteri ataması yapılmış ve yeni bir çalışma ofisi oluşturulmuştur. Oluşturulan çalışma ofisi her türlü ihtiyaca cevap verebilecek şekilde teknolojinin tüm imkânları ile donatılmıştır.

Çalışmaları yürütecek yeterlilikte bir ekip görevlendirilmiştir. Ayrıca, üyelik için müzakere çalışmalarının sürdürüldüğü Avrupa Birliği konusunda ilçemizde duyulan eksikliği gidermek ve ilçe halkı ile ihtiyaç duyan STK lara ve diğer belediyelere AB konusunda destek olmak ta amaçlanmıştır. Bu nedenle çalışma ofisinin ismi kolaylaştırıcı kurul üyeleri tarafından” Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezi” (ZEYKOM) olarak belirlenmiştir. 

ZEYKOM’ un amacı; 
— Zeytinburnu’ndaki sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve iş dünyası ile “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinde yerel işbirliğini teşvik etmek. 
— Zeytinburnu içindeki sivil toplum örgütlerine, diğer belediyelere ve vatandaşlara Avrupa Birliği konusundaki gelişmeler hakkında bilgi sağlamak 
— Avrupa Birliği ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermek 
— AB müktesebatı konusunda ulusal pozisyonların oluşturulmasında müdahil olmak 
— AB yerel yönetimler konusunda nitelikli personel yetiştirilmesi, İstanbul ve diğer il ve ilçelerde görev alan personelin bu konuda bilgilenmesini sağlamak amacıyla seminerler vermek, uluslararası ve ulusal boyutta konferanslar düzenlemek 
— Belediyelerin uyum sürecinde kurumsal, mali ve idari yapılanmasını AB’nin yerel yönetimlerine benzer bir yapıya kavuşmasını sağlamak için çalışmalar yapmak 
— Yerel idarecilerin katılabilecekleri her türlü fon ve hibe programlarında, programların AB koşullarına uygun olarak yürütebilmesi için gerekli insan kaynağının hazırlanması, kurumsal/yönetimsel düzenlemelerin yapılması, projelerin AB normlarına uygun bir şekilde yazılması için danışmanlık hizmeti vermek. 

Kuruluşta Görev Alan ZEYKOM çalışanları ve görevleri: 
1. Zehra TAŞKESENLİOĞLU (Belediye Başkan Danışmanı), 
2. Mehmet ATEŞ (Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri), 
3. Sabriye AYZICI (Proje Yönetmeni), 
4. Hatice BALTACI (Proje Yönetmeni), 
5. Gülsüm BİLGİLİ (Asistan).