Toplantılar - Faaliyetler

Belediyemiz Encümeni; Başkanlık Makamınca Belediyemiz Encümenine havale edilen konuları görüşmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesinde belirtilen görev ve yetkileri doğrultusunda her hafta Perşembe günleri toplanmakta olup, alınan kararlar aynı gün Encümen üyelerince imzalanmakta ve işleme konulmaktadır. 2013 yılında aylara göre Encümen'de alınan karar sayısı:

2016 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Encümen Kararları 79 64 116 81 111 426 231 374 165 128 95 211