Encümen Üyeleri

Belediye Encümeni; her hafta Perşembe günleri saat 10.00'da, Belediye Başkanı'nın görevlendirdiği Başkan Yardımcısı M. Zafer Alsaç'ın başkanlığında toplanmaktadır.