Yerel Gündem 21 den Kent Konseyine geçiş

Yerel Gündem 21 den Kent Konseyine geçiş: 

İçişleri Bakanlığı tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesine dayanılarak çıkartılan ve 08.10 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kent Konseyi Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesi uyarınca 2006 yılı sonundan itibaren kent konseyi çalışmaları bu yönetmeliğe uygun hale getirilmiştir. 20.12.2006 Çarşamba günü yapılan 3. Kent konseyi toplantısı bu yönetmeliğe uygun olarak yapılmıştır. Böylece Zeytinburnu Yerel Gündem 21 çalışmaları adı değiştirilmeyen ZEYKOM ofisinde “Kent Konseyi” olarak sürdürülmeye başlanmıştır. 

İlk Yürütme Kurulu Üyeleri: 

20 Aralık 2006 Çarşamba günü yapılan 3. Kent konseyi tarafından seçim ile göreve getirilen ilk yürütme kurulu üyelerinin isim listesi aşağıya çıkarılmıştır. Yönetmelik gereğince Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Özcan DOĞAN aynı zamanda Kent Konseyi Başkanlığını da yürütmektedir. (Yönetmeliğin bu maddesi daha sonra Danıştay tarafından iptal edilmiştir.) 


1.Bahadır KAYAOĞLU - Belediye Meclis Üyesi CHP temsilcisi. 
2.Cengizhan BAHÇEKAPILI - Yenidoğan Güneşspor Kulübü Başkanı. 
3.Mehmet GENÇOĞLU - Belediye Meclis Üyesi. AKP temsilcisi. 
4.Muzaffer UÇAR - Belediye Meclis Üyesi AKP temsilcisi. 
5.Necmi KAYNARCA - Hürriyet Spor Kulübü Başkanı. 
6.Özcan DOĞAN - Belediye Meclisi 1 nci Başkan Vekili. Yürütme Kurulu Başkanı. 
7.Süleyman AY - Zeytinburnu Pazarcılar Derneği Başkanı. 
8.Toros HAKGÖR - Surp Prgiç Ermeni Hastanesi Müdürü. 
9.Yılmaz ERGÜL - İl Genel Meclisi Üyesi AKP temsilcisi. 
10.Akın COŞKUN - Sümer Mahallesi Muhtarı, 
11.Cemil Coşkun BUDAK - Yüksek Mimar- Radyo Z Yönetim Kurulu Başkanı, 
12.Av. İsmail TARHAN - Eriklibaba Derneği Temsilcisi, 
13.Kübra Fulser ŞEN - Yüksek Şehir Plancıları Odası Temsilcisi. 
14.Leman COŞKUN - Zeytinburnu Özürlüler Dernek Başkanı, 
15.Mehmet ATEŞ - Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri, 
16.Mustafa AYDIN - Zeytinburnu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, 
17.Osman KISAOĞLU - Saniye Sezgin Elmas İlköğretim Okulu Müdürü. 
18.S. Sema MURAT - Çağdaş Yaşamı Destekleme Zeytinburnu Şube Başkanı, 
19.Songül ELİDAR - SHÇEK Toplum Merkezi Müdürü