Güncel

Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması 2019
Kıymetli sanatseverler, Ülkemizdeki son gelişmeler üzerine Geleceğin Ustaları Yarışması ile ilgili tüm süreçler ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yarışmamıza eser gönderen sanatkârların tüm hakları saklıdır. Durum olağan hale döndüğünde, süreç kaldığı yerden devam edecektir.

Asırlar evvelinde Asya'nın içlerinden heybemizde getirdiğimiz maya ile dönüştürdüğümüz bu topraklar, bugün üzerinde yaşayan tek bir insanımız kalmasa bile, dağı, taşı, toprağı ve bizim bunlardan devşirdiğimiz her türlü yapıtı ile dünyaya "biz"i söyleyecek ruha sahiptir. Bu ruh, medeniyet âlemimizin her diyarında, her köşesinde görülebilen, duyulabilen, hissedilebilen formlar hâlinde belirmekte; Anadolu’nun Trakya’nın ötesinde, Orta Doğu’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Kuzey Afrika’da bir tapu belgesi gibi varlığını devam ettirmektedir.

Kimi zaman bir cami-i şerifin kubbesinde dallanan çiçeklenen tezhipleri ile; kimi zaman beş yüz yıllık bir medresenin, bir tekkenin duvarında yeniden okunabilmeyi bekleyen hüsn-i hatları ile; tarihimize dair bildiklerimizi hayal ile perçinleyen minyatürleri, çinisi gibi “ne olduğumuz hakikati”ni her dilde, her renkte anlatan imkânları ile bütün geleneksel sanatlarımız… Her biri bin yıllık hikayemizin üç kıta üstünde, şehirlerden taşralarımıza, mekanlarımızdan mezarlarımıza, her birine birer hafıza biçerek, her birinde kendini tek tek göstererek “Varım!” dediği, ölçemediğimiz ama bildiğimiz kıymetlerimizdir.


Bu yıl yedincisi düzenlenen “Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”, medeniyetimizi anlayacak, anlatacak ve geleneksel sanatlarımızın sürekliliğini sağlayacak ustaların yetişmesi umuduyla hayata geçirilmiştir. Böylece 2019 yılında, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, dallarında yurt içi ve yurt dışından yarışmaya ilgi gösterecek sanatkârların eserlerinde geleneksel sanatlarımız adeta yeniden hayat bulacaktır. İdeallerimizin, medeniyet mirasımızın genç sanatçıların eliyle sanat eserlerinde tezahürüne şahit olmak, geleneğin bilgisi ve zamanın ruhunun geleceğin ustalarınca terkibine vesile olmak bile şahsım adına eşsiz bir deneyim.


Bu vesileyle “Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması”na eserleriyle katkı verecek bütün sanatçılarımıza, eserleri büyük bir titizlikle değerlendirecek olan kıymetli seçici kurul üyelerimize ve yarışmanın her aşamasında canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ömer Arısoy
                                                                                                                        Belediye Başkanı                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.