Üniversiteler

AB Konularında Üniversitelere Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren Enstitüler ve Merkezler
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Anadolu Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi
Atatürk Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama
Balıkesir Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi
Bilkent Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi
Doğuş Üniversitesi Arvupa Birliği Koordinatörlüğü
Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Topluluğu Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Dumlupınar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Galatasaray Üniversitesi Arvupa Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi
Gaziantep Üniversitesi Arvupa Birliği Araştırma Merkezi
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi
Sakarya Üniversitesi Arvupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi

Devlet Üniversiteleri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akdenız Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Ataturk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylul Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Vakıf Üniversiteleri
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Kültür Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi

Avrupa'daki Üniversiteler
College of Europe
Leiden University
Sorbonne
London School of Economics
Bonn Universita
Vienna University of Technology