Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Andropoz ve Menopoz ile Başa Çıkın Projesi

Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan proje Zeytinburnu, Beyoğlu ve Eminönü ilçelerinde uygulandı. İstanbul’da Eminönü, Beyoğlu ve Zeytinburnu belediyeleri sınırları içinde yaşayan yetişkinleri menopoz ve andropoz konusunda bilgilendirmek, konuyla ilgili sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve ihtiyacı olanlara psikolojik destek sağlamayı amaçlayan projede, Zeytinburnu, Eminönü ve Beyoğlu Belediyesi sınırları içinde yaşayan 40-55 yaş arası kadınlar ve 50-65 yaş arası erkekler ile bölgede sağlık hizmeti veren sağlık görevlileri hedef kitle olarak belirlendi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen temel faaliyetler, projenin duyurulması için tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, eğitim programı ve modüller hazırlandı, kaynak kitapçık ve broşürler hazırlandı, eğitim alacak sağlık personeli belirlendi, eğitim alacak menopoz ve andropoz dönemindeki halka ulaşılması ve eğitimlere katılımın sağlanması ve psikolojik destek faaliyetlerinden faydalanacak kişilerin tespit edilip terapilere katılımın sağlanması yapıldı.

Proje ile hedef bölgelerdeki sağlık kliniklerinde ve kadın danışma merkezlerinde çalışanların menopoz ve andropoz hakkında bilgilendirilmiş, andropoz ve menopoz hakkında detaylı bilgi toplanarak hazırlanan kitapçık dağıtıldı, hedef grupların menopoz ve andropozla ilgili bilgisi ve farkındalığı arttırıldı, menopoz ve andropoz sırasında daha fazla hizmet alınması sağlanacaktır. Grup terapileri yapıldı.