Tematik toplantılar

Amaç: Bu gezilerin amacı katılımcı belediyelerde idari kapasitenin nasıl artırılabileceği ve yoğun şekilde göç alan belediyelerde sorunun üstesinden gelmek için planlama ve organizasyonda ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiği üzerinde çalışmaktır. Bu toplantıların katılımcılara diğer ülkelerdeki yerel yönetim sistemlerini inceleme ve göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili uygulamaları görme imkânı tanıması hedeflenmiştir. Hedef Grup: Bu faaliyetin hedef grubu karar verme konumunda bulunan siyasetçi ve STK temsilcileri olarak belirlenmiştir. Süre: Belçika ve Almanya’da 2’şer günden 4 gün, İstanbul’da 4 gün Tanım: Biri Belçika ve Almanya’da, diğeri ise İstanbul’da olmak üzere iki uluslararası toplantı düzenlenmesi planlanmıştır. Belçika ve Almanya’daki toplantılar Haziran ayında gerçekleştirilmiştir. İstanbul’daki toplantı ise Ekim ayında gerçekleştirilecektir.