Samsun-Bafra Çetinkaya Belediyesi

Çetinkaya Belediyesi Meclis Kararı 21.10.1994 Sayı:51-94/34

MEVZU

Kardeş Belediye hakkında; 12/9/1994 gün ve S/201 sayılı Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü teklifi RAPOR " 5/10/1994 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen 12.9.1994 gün ve S/201 isayılı Yası İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün teklifi incelendi. Belediyemin ile Befra ilçesi Çetinkaya Belediye Başkanlığı arasında sosyal, kültürel, ekonomik v.b. konularda karşılıklı olarak yardımlaşma ve dayanışma nedeniyle kardeş Belediye olunması komisyonumuzca uygun görülmüştür. j Yüce Meclisin tasvibine sunulur." şeklinde hazırlanan Hukuk komisyonu raporu Zeytinburnu Belediye meclisinin 21.10.1994 tarihli Ekim Olağan toplantısında 3 . birleşiminde okunarak yapılan müzakereler sonucu raporun komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabulü kararlaştırılmıştır"

Döküman Galeri