STK

Dernekler
TÜSİAD - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
TÜGİAD - Türkiye Genç İşadamları Derneği
MÜSİAD - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
TÜRKAB - AB Türkiye İşbirliği Derneği
BTEU - Avrupalı - Türk İşadamları Birliği
DÇÜD - Demir Çelik Üreticileri Derneği
KALDER - Kalite Derneği
MİB - Makina İmalatçıları Birliği
SETBİR - Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği
OSD - Otomotiv Sanayii Derneği
TAYSAD - Taşıt Araçları Parça Sanayicileri Derneği
TESİD - Türk Elektronik Sanayicileri Derneği
TKSD - Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği
TBB - Türkiye Bankalar Birliği
TELKODER - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
UND - Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Vakıflar
İKV - İktisadi Kalkınma Vakfı
TESEV - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
TÜRK LOYDU - Türk Loydu Vakfı
DPE - Dış Politika Enstitüsü

Sendikalar
TÜRKİŞ - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
TİSK - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Odalar
TOBB - Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği
TMMOB - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TÜRMOB - Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
TESK - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
TZOB - Türkiye Ziraat Odaları Birliği
TVHB - Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Platformlar
Yerel Gündem 21
Avrupa Türkleri Platformu
Toplumsal Saydamlık Hareketi
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi