Proje Yazımı ve Proje Döngü Yönetimi Eğitimi

AB üyeliği ve AB’ye uyum çalışmalarıyla birlikte, yeni üye olan ve aday olarak sıra bekleyen, gerekli yapısal politikaları olmayan ülkeler açısından sosyo-ekonomik problemler ortaya çıkmaktadır. 

Ülkeler henüz adaylık statüsündeyken özel olarak seçilmiş yapısal fonlar devreye sokulmaktadır ki, bunlara katılım öncesi mali yardım adı verilmektedir. Bunun dışında topluluk programları (çerçeve programlar ve eğitim programları) ve Avrupa Yatırım Bankası Kredileri de yeni projelere kaynak sağlaması için devreye sokulmaktadır. Üç adet katılım öncesi yardım programı vardır. Bu fonlar, aday ülkelerde ulaşım ve çevre (ISPA), tarım (SAPARD) ve temel olarak, üye olmaya hazırlık için kurumsal kapasite geliştirilmesine yönelik projelerin yer aldığı (PHARE) programları olarak anılmaktadır. 

Katılım süreci içinde olan ülkelerin çoğu, katılım öncesi yapısal fonları gerektiği şekilde ve etkili bir biçimde değerlendirebilmek için proje geliştirme ve yönetim kapasitesini arttırma ihtiyacı içindedir. Yeterli fon sıkıntısı ve teknik deneyim eksikliği içinde olan yerel yönetimler de yapısal fonları özümseme ve yönetme çalışmasının içine alınmalı ve ortaklık kültürünü geliştirmelerine ön ayak olunmalıdır. Bu nedenle AB bünyesinde bu fonların yasal tabanını oluşturacak yönetmelikler yayınlanmıştır. 

Bu programlardan faydalanması için yeni projeler üretmesi ve uygulaması beklenen temel kuruluşlar arasında bulunan belediyelerimizin bilinçlendirilmesi ve bu sürece aktif katılımının sağlanması büyük önem arz etmektedir. 

AB standartlarına uygun proje yazımı ve proje yönetiminin kolaylaştırılması amacıyla, 18-19-20 Ocak 2006 tarihlerinde İGDAŞ Sosyal Tesislerinde “Avrupa Birliği Proje Yazımı ve Proje Döngüsü Yönetimi” başlıklı eğitim semineri düzenlendi. Üç gün süren eğitim, Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Genel Koordinatörü Rana Birden tarafından verildi. Eğitime İstanbul ilçe belediyelerinden proje yazma ve yönetme kapasitesine sahip birer kişi davet edildi. Seminer sonunda katılımcılara “Avrupa Birliği Proje Yazımı ve Proje Döngüsü Yönetimi” sertifikası verildi. AB Proje Yazımı Eğitimi - 2

Zeytinburnu Belediyesi Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezinin düzenlediği “AB Proje Yazma Eğitimi” Belediyemiz Sosyal Tesislerde gerçekleştirildi. Belediye Başkan Murat AYDIN’ın talimatı ile başlatılan eğitim çalışması ile ihtiyaç duyan ilçe belediyelerinin temsilcilerine “AB Proje Yazımı” konusunda ayrıntılı bilgi vererek kapasitelerini arttırmak amaçlanmıştır. 20, 21, 22 Mart 2008 tarihlerinde verilen eğitime İstanbul’da bulunan ilçe belediyelerin ilgili birimlerinden 30 kişi katıldı. “AB Proje Yazma Eğitimi” şu başlıklardan oluştu. AB’nin Kısa Tanımı, AB Mali Yardımları, AB’nin Program Proje ve Proje Döngüsü Yönetimi Hibe Yaklaşımı, Proje Hazırlama Süreci, Proje Hazırlama İlkeleri, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Projenin Sürdürülebilirliği ve Çarpan Etkisi, Proje Bütçesinin Hazırlanması ve Atölye Çalışması. Bu başlıklar altında verilen eğitim çalışmalarının sonunda proje yazma konusunda uygulama çalışması yapıldı. Eğitim sonunda katılımcılara “AB Proje Yazımı” katılım belgesi verildi. Zeytinburnu Belediyesinin ücretsiz olarak vermiş olduğu bu eğitime iştirak eden katılımcılar memnuniyetlerini bildirerek bu eğitimin kendileri için çok yararlı olduğunu ifade ettiler. Bu ve benzeri konulardaki eğitim çalışmalarımız sürdürülecektir.

"Proje Yazımı ve Döngü Yöntemi Eğitimi - 3

Türkiye Belediyeler Birliği ve İsveç Belediyeleri ortaklığında sürdürülen (TUSENET) “Belediye Ortaklık Ağları” Projesi Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılarak geri kazanılmasını sağlamaktır. Bu kapsamında 25–26–27 Şubat 2008 tarihinde üç gün süreyle proje ortaklarından İBB, Büyükçekmece Belediyesi, Adalar Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesinden 20 kişilik bir katılımcıya proje yazma, yürütme ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla "Proje Yazımı ve Döngü Yönetimi" eğitimi verildi. Eğitim Büyükçekmece Belediyesinde Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı Zehra TAŞKESENLİOĞLU tarafından verildi.