Proje Faaliyetleri

Göçle Gelen Ailelerin Şehir Hayatına Adaptasyonu için Belediyeler Arası Diyalog projesi kapsamında göçmenlere yönelik hizmetler alanında ortak belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların paylaşımını içeren 150 saatlik bir eğitim programı uygulanmış; Belçika ve Almanya’ya çalışma gezileri düzenlenmiş; yerel yöneticilerin konu hakkında duyarlılıklarını arttırmak ve Avrupalı meslektaşlarının göçmenlere yönelik yaklaşım ve faaliyetlerini tanıtmak amacıyla Belçika ve Almanya’da tematik toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Belediyenin göçmenlere yönelik hizmetlerini sistemleştiren, diğer ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayan, göçmenlere yönlendirme, bilgilendirme ve danışma hizmetleri sunan bir Entegrasyon Merkezi kurularak Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilmiştir. STK ve yerel yönetimlere göçmenlere yönelik yapılacak faaliyetlerde rehberlik edecek ve Avrupa’dan iyi uygulama örneklerini sunacak bir elkitabı hazırlanarak basımı yapılmıştır. Bütün proje boyunca edinilen tecrübe ve çıktıları daha büyük bir kitleyle paylaşmak amacıyla proje kitabı bastırılacaktır.