Muhtarlarla AB ve Yerel Kalkınma Konulu Toplantı Yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı ile beraber, hem muhtarlar hem de muhtarlar vasıtasıyla kamuya “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” kullanımı konusunda destek vermek ve muhtarları yeni idari reform ışığında edindikleri roller konusunda bilgilendirmek amacıyla AB ve Yerel Kalkınma (Yerel Yönetim) konulu bir toplantı düzenlendi.

Bilgiye erişim, etkin yönetimin en önemli alanlarından biridir. Bu kapsamda 2004 yılında yürürlüğe giren “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ülkemiz açısından önemli bir aşama olmuştur. Bu hakkın kullanımı ve yaygınlaştırılması demokrasimizin güçlenmesi, iyi yönetişimin uygulanması açısından büyük bir öneme haizdir. Yeni kamu idaresinde yapılan bir dizi reform ile en küçük ama en etkin idari birim olan muhtarlarımıza yeni görev ve yetkiler devretmiştir.

Muhtarlarımız bu yeni sorumlulukları yerine getirirken bilgiye erişim noktasında zaman zaman sıkıntılar yaşamaktadırlar. İşte bu düşünceden hareketle Zeytinburnu Belediyesi olarak Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı ile beraber, hem muhtarlar hem de muhtarlar vasıtasıyla kamuya “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” kullanımı konusunda destek vermek ve muhtarları yeni idari reform ışığında edindikleri roller konusunda bilgilendirmek amacıyla AB ve Yerel Kalkınma (Yerel Yönetim) konulu bir toplantı düzenlendi. 27 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 14.00 de ZEYKOM’ da yapılan toplantıya Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korel GÖYMEN, Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden Tuğba BİLGİN konuk olarak katıldı.

Toplantının katılımcıları Zeytinburnu’ndaki tüm mahalle muhtarları oldu. Ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Av. Ömer ARISOY, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa YALÇIN, Milli Eğitim Müdürü Mehmet KARACA ve Kızılay Şube Müdürü Remzi YILMAZ’ da konferansa iştirak ettiler.

Toplantıya ABBM’nden katılan Tuğba BİLGİN Avrupa Birliğinin tarihçesi ve işlevi hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra Prof. Dr. Korel GÖYMEN Yerel Yönetimler ve AB hakkında geniş bir açıklama yapıldı. Toplantıda ayrıca, AB ve Türkiye İlişkileri, Türkiye’nin kalkınmaya yönelik kaydettiği ilerleme, yerel yönetimlerle bir bütün olarak muhtarların yerel kalkınmaya aktif katılımı konuları irdelendi.