Müdürlükler

Yazı İşleri Müdürlüğü

Adı Soyadı Habibe DARCAN
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1145
Faks (0212) 413 12 45
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta hdarcan@zeytinburnu.bel.tr

Habibe DARCAN Özgeçmiş

22 Mart 1966 tarihinde Zeytinburnu’nda doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Zeytinburnu’nda tamamladıktan sonra 01/02/1985 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi Personel İşleri Müdürlüğünde başladığı memuriyet hayatına, 1993 yılında Şef olarak, 2004 yılından itibaren de Müdür olarak devam etti. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunudur. Zeytinburnu’da ikamet etmekte olup, evli ve 1 kız çocuk annesi olan ilgili halen Genel Evrak Kayıt Bürosu, Encümen-Meclis-İhale-Bimer-Cimer-Bilgi Edinme İşlemleri Bürosu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu ve Evlendirme Bürosuna ait iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Belediye Encümeni üyesidir.

Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Görevleri

Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 07/07/2006 tarih ve 2006/56 sayılı kararı ile kurulan Yazı İşleri Müdürlüğümüz Müdürlük Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde belirlenen görevleri ifa etmek üzere aşağıdaki alt birimlerden oluşmaktadır. - Genel Evrak Kayıt Bürosu - Meclis-Encümen-İhale Bürosu - İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu - Evlendirme İşleri Bürosu GENEL EVRAK KAYIT BÜROSU Belediyemize gelen bütün evrakların kurum kaydının yapılıp dağıtıldığı, kurumdan gönderilen tüm evraklarının çıkış kayıtlarının yapıldığı bürodur. MECLİS-ENCÜMEN-İHALE BÜROSU Encümen gündeminin oluşturularak kararlarını yazılması İmzaları tamamlanan Encümen kararlarının ilgili müdürlüklere gönderilmesi Meclis gündeminin hazırlanarak Zeytinburnu Kaymakamlığı’na Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne ve Meclis Üyeleri’ne gönderilmesi Mecliste ilgili komisyonlara havale edilen evrakların raporlarının hazırlanması Mecliste kabul edilen kararların yazılarak ilgili müdürlüklerine ve bütçe ile imar konuları dışındaki kararların 5216 sayılı yasa uyarınca Zeytinburnu Kaymakamlığı’na gönderilmesi Meclis kararlarının ilan edilmesi Meclis görüşmelerine ait kasetlerin çözümlenerek arşivlenmesi 4734 sayılı yasa uyarınca yapılan ihalelere ait sekretarya işlemlerini yaparak gerekli koordinasyonun sağlanması İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM BÜROSU İşçi ve memur personelin özlük hakları ile ilgili işlemler; yasa ve yönetmelikler ile personelin talepleri doğrultusunda yapılmaktadır. Lise ve yüksekokul öğrencilerinin staj işlemleri yapılmaktadır. Lise öğrencileri için dilekçe ve staj sözleşmesi, yüksekokul öğrencileri için dilekçe veya okulu tarafından gönderildiğine dair yazı ile başvurular kabul edilmektedir. Başka belediyelerde çalışan personelin talebi üzerine hasta sevk kağıdı tanzimi. İşçi ve memur personel alımları merkezi yerleştirme yoluyla yapıldığından kurumumuzca başvuru alınmamaktadır. Belediyede çalışan işçi-memur personelin tüm özlük işlerini yürütür. EVLENDİRME İŞLERİ BÜROSU 08.12.2001 tarih ve 24607 Sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4722 Sayılı Türk Medeni Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun uyarınca nikâh işlemlerini yürütmektedir.