Müdürlükler

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Adı Soyadı Eyüp YILDIRIM
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1140
Faks (0212) 412 12 40
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta eyup.yildirim@zeytinburnu.bel.tr

Eyüp YILDIRIM Özgeçmiş

Eyüp YILDIRIM Özgeçmiş

İstanbul’ un Eyüp ilçesinde 09/04/1982 yılında doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’ da tamamlamıştır. 2000 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü kazanmıştır. 2004 yılında bu bölümden mezun olmuştur.2005 yılında askerlik vazifesini yerine getirmiştir. 2009 yılında İSKİ’ nin açmış olduğu müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak memuriyet hayatına başlamıştır. 2009-2014 yılları arasında İSKİ’ de müfettiş olarak görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü'nün Görevleri

Müdür ve iki müfettişten oluşan ve doğrudan başkanlık makamına bağlı olarak faaliyet gösteren müdürlüğümüzün görevleri şunlardır: Teftiş: Başkanlık makamınca onaylı program dahilinde belediye birimlerini yasalara uygunluk ve performans açısından denetleyerek belediye faaliyetlerinin hatasız ve eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere raporlar tanzim etmek. Soruşturma: 4483 Sayılı Memurların Yargılanmasına İlişkin Kanun doğrultusunda personelin suç teşkil edebilecek eylemleriyle ilgili tespit, ihbar ve şikayetlerin tetkik edilerek Kaymakamlık makamının onayıyla ön inceleme raporları tanzim etmek, konusu itibarıyla doğrudan Cumhuriyet Savcılıkları tarafından takibi gereken eylemleri, tevdi raporları düzenleyerek ilgili savcılıklara tevdi etmek. Disiplin: Devlet Memurları Kanunu?nun ilgili maddelerine göre personelin disiplin suçu oluşturan eylemleriyle ilgili soruşturma yaparak Belediye Disiplin Kurulu?na sevk etmek. İnceleme: Başkanlıkça belirlenen konularda detaylı tetkik ve araştırmalar yaparak düzenlenen raporları makama sunmak.