Müdürlükler

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Adı Soyadı Eyüp DEMİR
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1278
Faks (0212) 413 12 96
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta edemir@zeytinburnu.bel.tr

Eyüp DEMİR Özgeçmiş

Eyüp DEMİR Özgeçmiş

1987'de Sakarya’da doğdu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdi. İş yaşamına 2010 yılında özel sektörde başlayan Demir, 2012 yılında Zeytinburnu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde göreve başladı. 08.05.2013 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi Sağlık işleri Müdürü olarak atandı. Demir, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün Görevleri

Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde belediyeye ait tüm mediko-sosyal hizmetlerin aksamadan gerçekleşmesini sağlanması, Belediye çalışanlarına, iş yeri hekimliği hizmeti sunulması, Acil Müdahale gerektirmeyen yaşlı, yatalak, kanser, diyaliz vb. nitelikte hastalar için hasta nakil hizmeti sunulması, AKDEM bünyesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 5-16 yaş arasında çocuklarımıza danışman, önleyici hekimlik, muayene, çekim, dolgu, kanal tedavisi, röntgen vb. diş sağlığı hizmetlerin verilmesi, Kurum ve müdürlükler ile toplum sağlığını korumaya yönelik konularda koordineli olarak çalışmalar gerçekleştirmek, Gıda Hijyeni ve Zoonoz Hastalıkları (Kuduz, Ekinokok, Kist Hidadit) savaşmak, gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak, aldırmak. Gıda alanında hizmet veren işletmelerin denetimini yapmak. İş yeri ve gıda hijyeni konusunda eğitim çalışmaları yapmak. Salgınlara yol açabilecek her türlü etobur, kemirici ve haşerelerle insanların beden ve ruh sağlığını gözetecek yöntemlerle mücadele etmek. İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında talepleri halinde gerekli ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirmek, Salgınların görülmesi durumunda ilgili mercileri haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak. Hayvan barındırma ve tedavi merkezleri açmak buralarda barındırılan hayvanların sağlıklarını korumaya ve üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak. Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların tanıtmak, koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla afiş, broşür bastırmak, yazılı ve görüntülü basın-yayın organları yoluyla eğitim çalışması yapmak.