Müdürlükler

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Adı Soyadı Rüstem TEKİN
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1148
Faks (0212) 413 12 48
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta rtekin@zeytinburnu.bel.tr

Rüstem TEKİN Özgeçmiş

1960 yılında Tokat Reşadiye'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Reşadiye'de tamamladı. Askerlik görevini yaptıktan sonra, 14 Eylül 1982 tarihinde memuriyet görevine İstanbul Belediyesi Zeytinburnu Şube Müdürlüğü'nde başladı. Memuriyeti esnasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 21 Nisan 2004 tarihinden beri de müdürlük görevini yürütmekte. Evli ve bir kız çocuğu babası.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Görevleri

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü iş ve işlemlerini; 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütmektedir.

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Müdürlüğümüz; İşyerlerine ruhsat verilmesinden, ruhsata uygunluğunun denetlenmesinden, ruhsatların gereğinin yerine getirilememesi durumunda iptal edilmesinden, çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmekle ilgili iş ve işlemleri yürütmekten, devir, yenileme ve kapatma işlemlerinin yerine getirilmesinden, hafta tatili ruhsatlarının verilmesinden, Deniz Nakil Vasıtalarının ruhsatlandırılması çalışmalarını kontrol ve koordine etmekten, yetkili ve sorumludur.