Müdürlükler

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Adı Soyadı Mustafa AYMAK
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1160
Faks (0212) 413 12 55
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta maymak@zeytinburnu.bel.tr

Mustafa AYMAK Özgeçmiş

1965 yılında Tokat Niksar’da doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi’nin Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1987-1993 yılları arasında Sivas’ta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli özel öğretim kurumlarında öğretmen ve idarecilik; 1994-1997 yılları arasında Sivas Belediyesi bünyesinde bulunan iktisadi teşebbüsler ile kültür merkezlerinde idarecilik yaptı. Bu süreçte çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı; basın – yayın, kültür ve edebiyatla yakından ilgilendi. 1997-2000 yılları arasında Sarıyer Belediyesi’nde Gelirler Müdürlüğünde yöneticilik yaptı. 2000-2005 yılları arasında Eminönü Belediyesi’nde Gelirler Müdürü olarak çalıştı. 2005 yılından itibaren Zeytinburnu Belediyesi’nde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Görevleri

Kalem Şefliği Müdürlüğümüzle ilgili bütün gelen ve giden evrak, dosya ve ödeme emri belgelerinin kayıt işlemlerinin yapıldığı;Müdürlüğümüzün yazışma dosyalarının muhafaza edildiği; mükellef sicil kayıtlarının yapıldığı şefliğimizdir. Bu şefliğimiz 1 şef, 2 memur ve 1 işçi personel olmak üzere toplam 4 kişiden teşekkül etmektedir. Tahsil Şefliği Belediyemize ait vergiler, harçlar, katılım payları, ücretler ile diğer bütün alacaklarımız, Tahsil şefliğimizce takip ve tahsil edilmektedir. Belediyemize borçlu mükelleflerin haciz işlemleri, icra takip işlemleri ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre borçlularla alakalı yapılması ve yürütülmesi gereken işler de Tahsil şefliğimizce yapılmaktadır. Bunların yanında mükelleflerin tapu ile ilgili iş ve işlemleri de bu şeflik tarafından yürütülmektedir. Tahsil şefliğimiz 1 şef, 15 memur ve 3 işçi personel olmak üzere toplam 19 kişiden teşekkül etmektedir. Muhasebe Şefliği Belediyemizdeki bütün memur ve işçi personelin maaş işlemleri, sosyal yardımları, sağlık giderleri ve bunlarla alâkalı ödemeler ile Belediyemize ait bütün giderler ve borç ödemeleriyle ilgili iş ve işlemler Muhasebe şefliğimiz tarafından yürütülmektedir. Belediyemizin başka müdürlükleri ve birimlerince tahakkuk ettirilmiş olan hak ediş ödemeleri de Muhasebe şefliğimiz tarafından yapılmaktadır. Muhasebe şefliğimiz 1 şef, 7 memur ve 1 işçi personel olmak üzere toplam 9 kişiden teşekkül etmektedir. Yoklama Şefliği Belediyemizde hiç kaydı olmayan ya da eksik beyanda bulunan mükelleflerin kayıt ve kontrol işlemleri bu şefliğimizce yapılmaktadır.Vergi kayıp ve kaçakları ile kayıt dışı olan bütün belediye gelirleri yoklama memurlarımızca kontrol edilerek kayıt altına alınmaktadır. Mükelleflerle ilgili olan ve yerinde kontrol edilmesi gereken dilekçelerle ilgili işlemler de bu şefliğimiz memurlarınca yerine getirilmektedir. Yoklama şefliğimiz 1 şef ve 5 yoklama memuru olmak üzere toplam 6 kişiden teşekkül etmektedir. Tahakkuk Şefliği Gerek tahakkuku müdürlüğümüzce yapılan, gerekse tahakkuku başka müdürlükler tarafından yapılan bütün tahakkuk işlemleri bu şeflik tarafından yürütülmektedir. Ayrıca tahakkuku tahsile bağlı bütün tahakkuk işlemleri ile İlân ve Reklâm Vergisi, Eğlence Vergisi, Harcamalara Katılım Payı, Belediye harçları, Belediye cezaları ve ücretlerin tahakkuk işlemleri de Tahakkuk şefliğimizce yapılmaktadır. Bu şefliğimiz 1 şef ve 6 memur olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefliği Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi şefliği Belediyemiz mükelleflerinin Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisine ait bütün iş ve işlemleri bu şeflikçe yürütülmektedir.Belediyemizin Tapu Müdürlüğü ve diğer resmi kurumlarla olan emlak ile ilgili işlemleri ve borç araştırmaları da Emlak ve Çevre Temizlik şefliğimizce yürütülmektedir. Emlak ve ÇTV şefliğimiz 1 şef ve 6 memur olmak üzere toplam 7 kişiden teşekkül etmektedir
Hizmet Standartları Tablosu